TALLERS

Tallers que oferim:  

  Ø El sistema del projecte: les constel·lacions sistèmiques aplicades a la gestió de projectes. Taller de generació de confiança i millora del rendiment de l'equip.  Ø Cures pels riscos: taller de identificació i anàlisis de riscos d'una manera amena util·lizant com a referència les cures del Dr. Risk.  Ø Incertesa dels projectes: taller per identificar i classificar els projectes segons el seu nivell de incertes util·litzant com a referència el Marc de Cunefin.


  Ø Millora continua: taller de millora continua amb el muntatge d'un cotxe de Lego.