FORMACIÓ

Serveis de formació que oferim: 

 Ø Direcció de projectes

  Ø Formació Lean Project Management

  Ø Formació segons el PMBOK®

Ø Preparació al certificat PMP®

Ø Àrees crítiques de la direcció de projectes:

  Ø Gestió dels interessats

  Ø Gestió dels riscos

Ø Eines de direcció de projectes:

  Ø EDT: Estructura de desglossament del treball

  Ø Earned Value

  Ø Microsoft Project.

Ø Lean:

  Ø Introduccció a la filosofia Lean

  Ø Value Strem Map: mapa de fluxe de valor de processos

     Ø A3 Thinking: sistema visual de millora continua

PMP®: Project Manager Professional, certificació del PMI que acredita coneixements i experiència en la dirección de projectes segons l’estàndard PMBOK®.

EDT Estrucgtura de desglossament del treball: eina general de control i classificació de l'abast.

Earned Value: mètode de seguiment i control de la direcció de projectes.


Si no trobes la formació que necessites posa't en contacte amb nosaltres.