FORMACIÓ

Serveis de formació que oferim: 

 Ø  Formació en direcció de projectes

  Ø  Formació general Lean Project Management

  Ø  Formació segons el PMBOK®

Ø  Formació per la preparació al certificat PMP®

Ø  Formació en àrees crítiques de la direcció de projectes:

  Ø Gestió dels interessats

  Ø Gestió dels riscos

Ø  Formació en eines de direcció de projectes:

  Ø  EDT: Estructura de desglossament del treball

  Ø  Earned Value

  Ø  Microsoft Project.

 

PMP®: Project Manager Professional, certificació del PMI que acredita coneixements i experiència en la dirección de projectes segons l’estàndard PMBOK®.

EDT Estrucgtura de desglossament del treball: eina general de control i classificació de l'abast.

Earned Value: mètode de seguiment i control de la direcció de projectes.