CONSULTORIA

Serveis de consultoria que oferim:

Ø Diagnòstic:

  Ø Grau de maduració de la direcció de projectes 

  Ø Estat de la direcció de projectes

Ø   Implementació:

  Ø Marc de treball de direcció de projectes.

  Ø Oficina de direcció de projectes

  Ø  Pla de desenvolupament de competències

  Ø Eines de direcció de projectes

Ø .Millores: 

  Ø Adaptació del marc de treball (tailoring)


Si no trobes el que necessites posa't en contacte amb nosaltres.