CONSULTORIA

Serveis de consultoria que oferim:

Ø Auditories:

   Ø  Grau de maduració de la direcció de projectes en l’empresa.

   Ø  ISO21500 Direcció de projectes.

Ø    Implementació:

   Ø  Metodologies de direcció de projectes.

   Ø  Oficines de direcció de projectes.

Ø  Eines de direcció de projectes.

Ø  Direcció de projectes.