El meu dia a dia


Volver al resumen

16/05/2018

Mapa de la gestió de projectes de l'ESS a Catalunya

Molts em coneixeu per la meva vinculació a la comunitat de gestió de projectes i la meva passió pels projectes. I d'altres em coneixeu per la meva vinculació a les finances ètiques a través de Fiare Banca Etica. Però sou pocs els que coneixeu aquestes dues vessants.

Aquest any m'he proposat vincular-les, la gestió de projectes i la voluntat de transformació de la societat a través de les entitats de l'economia social i solidària.

El primer pas ha sigut a apuntar-me a un postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social a la UAB. I com a treball final del postgrau m'he plantejat la creació d’un Mapa de la gestió de projectes a l'ESS a Catalunya.

El propòsit del treball és crear un mapa a on es pugin veure les principals variables de la direcció de projectes per les entitats de l'economia social i solidària.


Envergadura dels projectes
Tipus de projectes
Percentatge d'èxits dels projectes
Impacte dels projectes a l'organització
Nivell de maduresa en la direcció de projectes (1~5)
El mapa també pretén ser una eina de suport per les entitats de l'ESS per ajudar-les en el seu camí a millorar no sols la direcció de projectes, sinó al impacte que tenen en la nostra societat.

Amb les dades del mapa en podré treure moltes conclusions sobre l'estat actual de la direcció de projectes a les entitats de l'ESS, però sobretot m'ha de poder servir per fer un segon treball enfocat a analitzar si els valors de l’ESS influeixen en els factors d’èxit dels projectes

La meva hipòtesis és que els valors de l'ESS enforteixen els factors d'èxit dels projectes i que per tant el percentatge d'èxit als projectes de l'ESS és superior al 40% de mitjana de les empreses tradicionals.

Tot això per demanar-vos la vostra col·laboració contestant a una enquesta sobre la direcció de projectes en les entitats d'ESS i demanar-ne el màxim de difusió entre els vostres contactes. No us portarà més de 5-10 minuts de temps.

MAPA DE LA GESTIÓ DE PROJECTES DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A CATALUNYA

Moltes gràciesVolver al resumen